Kurs og konferanse


Med utgangspunkt i vår nye konferanseavdeling og vår geografiske lokalisering, kan vi tilby gode kurs- og konferansefasilitetar.

Her er det lett å halde fokuset under kurset/konferansen, samstundes som det heile kan krydrast med flotte opplevingar like utanfor døra!


 


Vi bidrar gjerne med tips for at ditt arrangement skal verta best mogeleg.